Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Praktyki zawodowe - inżynierskieOferty praktyk 2016/2017

pdf  Oferty praktyk w CEMBRIT SA w Trzemesznie

Praktyki zawodowe w Gnieźnie dla studentów inżynierii środowiska - http://praktyki.akademiabudimex.pl/


Praktyki dla kierunków inżynierskich o profilach praktycznych - rok akademicki 2016/2017


Sprawy zawodowych praktyk studenckich regulują Regulaminy Praktyk Zawodowych Studentów PWSZ w Gnieźnie.


Uwaga studenci II roku studiów inżynierskich o profilu praktycznym, Uczelnia może zwracać koszty dojazdu na praktykę.
Oferty na praktyki: http://www.pwsz-gniezno.edu.pl/index.php/biuro-karier/2014-09-06-17-55-05/oferty-praktyk-i-stazu

pdf Karta zgłoszenia praktyki
pdf Wniosek o zwolnienie praktyk

Programy praktyki zawodowej dla kierunków inżynierskich o profilu praktycznym:

pdf   elektronika i telekomunikacja
pdf   informatyka
  roczniki 2014/15 i 2015/16
pdf   informatyka
  rocznik 2016/17
pdf   inżynieria środowiska
pdf   transport
pdf   zarządzanie i inżynieria produkcji
  roczniki 2014/15 i 2015/16
pdf   zarządzanie i inżynieria produkcji
  rocznik 2016/17

 

Dyżur Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk dr. Sławomira Binkowskiego w roku akademickim 2016/17 - poniedziałek, Rektorat, ul. Wyszyńskiego 38.

W sprawie informacji o aktualnych ofertach praktyk; prosimy o kontakt z Działem Rozwoju, Promocji, Praktyk i Staży PWSZw Gnieźnie: 61 424 29 42 w. 333, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Od 17.11.2016 r. w PWSZ w Gnieźnie jest realizowany projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu 35 studentów kierunków inżynierskich do czerwca 2018 r. weźmie udział w płatnych 5- miesięcznych praktykach zawodowych. 

plakat07

Szczegółowe informacje o projekcie

 

Zapytaj Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk lub Kierownika Działu Promocji, Rozwoju, Praktyk i Staży o możliwość udziału w płatnych 5-miesięcznych praktykach!Uczelniani opiekunowie praktyk w projekcie „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”:

Imię i nazwisko uczelnianego opiekuna praktyk  Kierunek 
Dr inż. Maluśkiewicz Piotr  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
Dr inż. Ryszard Raczyk  Transport 
Dr inż. Piotr Remlein Elektronika i Telekomunikacja
Dr inż. Tomasz Łukaszewski Informatyka
Dr inż. Katarzyna Sobocińska  Inżynieria Środowiska Uczelniani opiekunowie praktyk nieobjętych projektem Kierunek 
Dr inż. Maluśkiewicz Piotr  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
Dr inż. Ryszard Raczyk  Transport 
Dr inż. Zbigniew Szymański Elektronika i Telekomunikacja
Dr inż. Tomasz Łukaszewski Informatyka
Dr Piotr Krajewski Inżynieria Środowiska 

 


Rok akademicki 2015/16

pdf   Prezentacja ofert praktyk

 

Oferty praktyk w ABK

Sprawy zawodowych praktyk studenckich regulują Regulaminy Praktyk Zawodowych Studentów PWSZ w Gnieźnie.

Praktyki dla kierunków inżynierskich o profilach praktycznych

Praktyka zawodowa to doświadczenie zawodowe na przyszłość. W jej ramach można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty. Trzymiesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym to obowiązek, który wprowadza nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uwaga studenci II roku studiów inżynierskich o profilu praktycznym, Uczelnia może zwracać koszty dojazdu na praktykę.
Oferty na praktyki: http://www.pwsz-gniezno.edu.pl/index.php/biuro-karier/2014-09-06-17-55-05/oferty-praktyk-i-stazu

W roku akademickim 2015/16 praktyki programowe dla kierunków inżynierskich o profilach praktycznych rozpoczynają się od23.05.2016 i mogą trwać od 6 do 12 tygodni zgodnie z programem praktyk dla każdego z kierunków.

pdf Karta zgłoszenia praktyki
pdf Wniosek o zwolnienie praktyk

Programy praktyki zawodowej dla kierunków inżynierskich o profilu praktycznym:

pdf   elektronika i telekomunikacja
pdf   informatyka
  roczniki 2014/15 i 2015/16
pdf   informatyka
  rocznik 2016/17
pdf   inżynieria środowiska
pdf   transport
pdf   zarządzanie i inżynieria produkcji
  roczniki 2014/15 i 2015/16
pdf   zarządzanie i inżynieria produkcji
  rocznik 2016/17

 

Od roku akademickiego 2015/16 w Uczelni został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk, którym został dr Sławomir Binkowski, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska.

Dyżur Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk w roku akademickim 2015/16 - poniedziałek, godz. 12:00-14:00 Kampus Wrzesińska 43-55, budynek nr 6 pok. 16.

W sprawie informacji o aktualnych ofertach praktyk; m.in. w Firmie Flex Films Europa we Wrześni, Cembrit w Trzemesznie, Scanclimber w Gnieźnie, Jenox Akumulatory w Chodzieży, NB Polska w Gnieźnie i innych prosimy o kontakt z Działem Rozwoju, Promocji, Praktyk i StażyPWSZ w Gnieźnie: 61 424 29 42 w. 333, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekomendacje MNiSW w sprawie praktyk

 

Jak wybrać praktykę?
Student może sam wybrać sobie firmę, w której zrealizuje praktykę lub może skorzystać z ofert przygotowanych przez Działu Promocji, Rozwoju, Praktyk i Staży/ABK PWSZ w Gnieźnie. W przypadku kiedy student sam wybiera firmę musi uzyskać akceptację dyrektora Instytutu na podstawie spisanego ogólnego zakresu obowiązków, które będą mu powierzone w firmie na praktyce. Student może również odbywać praktykę w firmach za granicą. Może wtedy  uzyskać stypendium z Programu Erasmus+.
       

Jak wygląda dokumentacja dotycząca praktyk?  
Student pobiera z Działu Kształcenia i Spraw Studenckich lub ze strony: www.pwsz-gniezno.edu.pl wzór Karty zgłoszenia praktyki, której wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełnioną i podpisaną kartę student składa w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich w celu przygotowania porozumienia. W Regulaminie studiów znajduje się również wzór wniosku o zwolnienie z praktyk. Przed rozpoczęciem praktyk student będzie mógł pobrać ze strony www.pwsz-gniezno.edu.pl wzór dzienniczka praktyk.

doc   Dziennik praktyk

 

Zadania z zakresu realizacji praktyk w Uczelni realizują współpracując ze sobą: Pełnomocnik Rektora ds. praktyk, dyrektorzy instytutów, instytutowi opiekunowie praktyk, Dział Promocji, Rozwoju, Praktyk i Staży oraz Dział Kształcenia i Spraw Studenckich.

 1. Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk jest odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, współpracę z opiekunami praktyk oraz ocenianie realizacji zadań  przez opiekunów praktyk. Pełnomocnik Rektora ds. praktyk sporządza roczne sprawozdanie dla Rektora z realizacji praktyk.
 2. Do zadań Dyrektorów Instytutów należy opracowanie szczegółowego programu praktyk, harmonogramu praktyk, wyrażenie zgody na wybór miejsca odbywania praktyk oraz wyznaczenie instytutowych opiekunów praktyk na danym kierunku a także podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia praktyk studentom na podstawie wykonywanej pracy zawodowej, odbytego stażu lub praktyki, w tym także za granicą, jeżeli ich charakter jest (lub był) zgodny z kierunkiem studiów i założonymi efektami kształcenia na podstawie pisemnego wniosku, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Do zadań instytutowych opiekunów praktyk należą: podanie do wiadomości studentów zasad oraz trybu odbywania i zaliczania praktyki, udzielanie pomocy i porad w zakresie organizacji praktyk, nadzór nad  prawidłowym  przebiegiem  praktyk  oraz  koordynowanie na bieżąco efektów realizacji celów praktyki, kontakt z opiekunem praktyk ze strony zakładu pracy, w tym przeprowadzenie wizyty w miejscu odbywania praktyk, sprawdzanie obowiązującej studentów dokumentacji praktyk, zaliczanie praktyk, wpisy do protokołu, karty okresowych osiągnięć studenta oraz indeksu, przekazywanie informacji dotyczących realizacji praktyk Pełnomocnikowi Rektora ds. praktyk i dyrektorowi właściwego instytutu, przekazywanie, po zakończeniu praktyki, dokumentacji do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich.
 4. Dział Promocji, Rozwoju, Praktyk i Staży PWSZ w Gnieźnie wspomaga Pełnomocnika Rektora ds. praktyk w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami, przygotowuje oferty praktyk zgodnych z programem praktyk na wszystkich kierunkach, tworzy bazę danych dotyczących miejsc odbywania praktyk przez studentów (na podstawie porozumień), informuje studentów o ofercie szkoleń w ramach działalności Akademickiego Biura Karier mających na celu przygotowanie studentów do odbywania praktyk oraz zajmuje się ewaluacją jakości praktyk (opracowanie i ewaluacja ankiet dla studenta oraz dla zakładu pracy).
 5. Pracownicy Działu Kształcenia i Spraw Studenckich wydają i ewidencjonują karty zgłoszenia praktyki, przygotowują i wydają porozumienia w sprawie praktyk, po uprzedniej akceptacji miejsca i terminu praktyk przez Dyrektora Instytutu, ewidencjonują kompletną dokumentację z realizacji praktyk zatwierdzoną przez opiekunów praktyk, wprowadzają informacje do zakładki praktyki w programie BAZUS.

Od 15 listopada 2016 r. PWSZ w Gnieźnie rozpoczęła realizację projektu

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kierunki inżynierskie - profil ogólnoakademicki:

Podstawowe dokumenty związane z przebiegiem praktyki :
 • Karta zgłoszenia praktyki: student pobiera kartę zgłoszenia praktyk, wypełnia i składa w Dziale Kształcenia.
 • Porozumienie w sprawie praktyk: Dział Kształcenia przygotowuje porozumienie w sprawie praktyk na podstawie złożonej karty zgłoszenia praktyki i przekazuje je do określonego zakładu pracy/instytucji na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.
 • Sprawozdanie z odbycia praktyk: po odbyciu praktyki student przygotowuje sprawozdanie czyli wnikliwy i obiektyw opis przebiegu praktyki. Ogólne wymogi jakie powinno spełniać sprawozdania zostały zawarte w Programie praktyk. Student składa Sprawozdanie z praktyk do Działu Kształcenia. 
pdf Karta zgłoszenia praktyki
pdf Wzór sprawozdania z odbycia praktyk


Zaliczenie praktyk

Odbywa się na podstawie: zaświadczenia o odbyciu praktyk, wystawionego przez przedstawiciela zakładu pracy oraz szczegółowego sprawozdania potwierdzonego przez opiekuna praktyk. Na podstawie w/w dokumentów Dyrektor Instytutu dokonuje wpisu do indeksu.

Zwolnienie z praktyk

O zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych mogą ubiegać się studenci, którzy:
 • są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych;
 • są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych (zawodowych), odbyli lub odbywają praktykę zawodową w związku z tymi studiami;
 • prowadzą samodzielną działalność gospodarczą;
 • uczestniczą lub uczestniczyli w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta termin praktyk może zostać przesunięty.
 
pdf Wniosek o zwolnienie z praktyk
pdf Wniosek o przesuniecie terminu praktyk

Decyzję o zwolnieniu z praktyk podejmuje Dyrektor Instytutu na pisemny wniosek osoby Zainteresowanej, uzupełniony o stosowną dokumentację. Termin składania podań o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki w danym roku akademickim upływa 30 maja.

Opiekunowie praktyk:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: dr inż. Piotr Maluśkiewicz
Ochrona Środowiska: dr Sławomir Binkowski
Informatyka: dr inż.Przemysław Zakrzewski
Elektronika i Telekomunikacja: dr inż. Zbigniew Szymański
Transport: prof. dr hab. inż. Janusz Mielniczuk


Program praktyk:

pdf
po III roku dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja
pdf
po I roku dla kierunku Informatyka
pdf po II roku dla kierunku Informatyka
pdf po III roku dla kierunku Informatyka
pdf dla kierunku Ochrona Środowiska
pdf po I roku dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
pdf po II roku dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
pdf po III roku dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
pdf dla kierunku Transport
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com