Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OpłatyWażna informacja dla studentów

 warning

Zmiana harmonogramu opłat na rok akademicki 2018/2019 w załączeniu

pdf 

Harmonogram


Ważna informacja dla studentów

 warning

 

Drodzy Studenci

 

Przypominamy, że Uczelnia dokonała zmiany numeru konta bankowego. Państwa indywidualne numery kont bankowych również uległy zmianie.

W związku z tym, przed dokonywaniem wpłaty prosimy o zweryfikowanie swojego indywidualnego numeru konta bankowego w Wirtualnej Uczelni.

 

Kwestura

 


UWAGA !!!
Wszelkie wpłaty należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych!
 warning
  • Opłaty za studia
Wysokość oraz terminy opłat semestralnych za studia niestacjonarne i pomostowe w roku akademickim 2016/2017

Studia stacjonarne są bezpłatne
.

Studia niestacjonarne:

 
pdf Zarządzenie nr 11/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie w sprawie: wysokości oraz terminów wnoszenia opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019
   
 
Terminy oznaczają datę wpływu na konto Uczelni, a nie datę dokonania wpłaty u pośredników finansowych.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są, bezpośrednio po dokonaniu wpłaty lub wcześniej o pisemne zgłoszenie do kwestury danych do faktury.
Faktura może być wystawiona w terminie 7 dni od daty wpływu na rachunek bankowy PWSZ w Gnieźnie.
Brak zgłoszenia oznacza rezygnację z wystawienia faktury. Wniosek ten należy składać na każdy semestr.
 
pdf Wniosek o wystawienie faktury
pdf Zgoda na otrzymywanie e-faktury
UWAGA! Osoby zainteresowane otrzymywaniem faktur w formie elektronicznej oprócz wniosku o wystawienie faktury muszą dostarczyć powyższą zgodę
  • Dodatkowe opłaty wnoszone przez studentów

Zarządzenie Nr 32/2014 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 1.10.2014r oraz Uchwała Nr 256/2014
z dnia 6.10.2014 Senatu PWSZ w Gnieźnie

1. Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej   17,00 zł
2. Wydanie indeksu   3,70 zł
3. Wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami   60,00 zł
4. Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy   40,00 zł
5. Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą   19,00 zł
6. Zajęcia nieobjęte planem studiów (za 1 pkt ECTS)   190,00 zł
7. Korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS (za 1 pkt ECTS)   190,00 zł

 

Za wydanie duplikatu dokumentu, student wnosi opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału dokumentu.

Duplikat legitymacji  - 25,50 zł;
Duplikat indeksu - 5,55 zł.

 

  • Opłaty za powtarzanie przedmiotu

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r

1. Do 30 godzin z danego przedmiotu 250,00 zł
2. 31 do 60 godzin z danego przedmiotu 350,00 zł
3. Powyżej 60 godzin z danego przedmiotu 450,00 zł

Wnioski o powtarzanie przedmiotu

pdf Zarządzenie Nr 42/2018 Rektora PWSZ w sprawie: ustalenia wysokości opłat, które student zobowiązuje się wnosić na rzecz Uczelni
pdf Uchwała Nr 256/2014 Senatu PWSZ

 

  • Opłaty za korzystanie ze zbiorów biblioteki PWSZ w Gnieźnie:
Zarządzenie Nr 27/2009 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 23.09.2009r

- Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 5,00 zł
- Za nieterminowy zwrot książek – 0,30 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.
 
 
 
 
 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com