Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jakość kształcenia01PWSZ w Gnieźnie jako publiczna szkoła wyższa podlega wytycznym określonym Prawem o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.). Poza misją i celami uczelni, które zakładają dbanie o jakość kształcenia, obowiązki w tym zakresie są regulowane Ustawą. Zewnętrznymi instytucjami działającymi niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia są Komisje Akredytacyjne, takie jak Polska Komisja Akredytacyjna, dokonująca oceny na danym kierunku studiów, podejmująca decyzje o posiadaniu uprawnień jednostek do prowadzenia studiów na danym kierunku.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją powołaną do życia aktem prawnym najwyższej rangi, działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, a także do oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła dotychczas kontrolę jakości kształcenia w PWSZ w Gnieźnie na 5 kierunkach inżynierskich natomiast Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych dwukrotnie przyznała akredytację dla kierunku pielęgniarstwo. Wszystkie oceny, które otrzymała uczelnia są pozytywne.

Rankingi

Wizją PWSZ w Gnieźnie jest stworzenie wyższej uczelni, kształcącej kadrę poszukiwaną na rynku pracy. W 14. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2013 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita nasza Uczelnia otrzymała najwięcej punktów rankingowych w kategoriach: preferencje pracodawców - 78,95 (2 najlepszy wynik w tej kategorii) oraz nasycenie kadry o najwyższych kwalifikacjach - 100 i własna baza dydaktyczna - 100. W rankingu brano pod uwagę pięć grup kryteriów: prestiż, siłę naukową, warunki studiowania, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.

logoPWSZ w Gnieźnie została uhonorowana trzykrotnie certyfikatem „Uczelnia Liderów” za wysoką jakość kształcenia oraz  kształcenie dla rynku pracy oraz współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

W 2015 r. Kapituła V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów" przyznała PWSZ w Gnieźnie tytuł Uczelnia Liderów oraz wyróżnienie Primus.

„W opinii Komisji Certyfikacyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie podejmuje ważne i efektywne działania zorientowane na budowanie trwałych, wieloobszarowych relacji z otoczeniem zewnętrznym, co przekłada się na praktyczny wymiar kształcenia. Niezaprzeczalnym atutem Uczelni jest baza infrastrukturalna, która zapewnia studentom pogłębianie wiedzy w komfortowych warunkach. Zdaniem Komisji PWSZ w Gnieźnie, dzięki przyjętemu modelowi kształcenia, daje silną rękojmie wysokiej jakości dydaktyki, w oparciu o najnowsze zdobycze naukowo-badawcze i osiągnięcia praktyki gospodarczej."

pdf   Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” (2015)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com