Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Inżynieria Środowiska - profil praktyczny

Kreatywność i wiedza są niezbędne specjalistom inżynierii środowiska, projektującym systemy grzewcze, wentylacyjno-klimatyzacyjne i wodno-kanalizacyjne, które mają ogromne znaczenie dla jakości naszego życia.

Studia stacjonarne - bezpłatne - 3,5 roku (7 semestrów)
Studia niestacjonarne - płatne - 4 lata (8 semestrów)

SPECJALNOŚCI:

  • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów,
  • ochrona środowiska.

Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka),
  • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych.

Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Siepak

Absolwenci otrzymują tytuł INŻYNIERA
i mogą kontynuować naukę ma studiach magisterskich (II stopnia) m.in. w Politechnice Poznańskiej lub w innej uczelni.
Mają możliwość bezpośredniego podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką komunalną
w tym z utylizacją opadów. Przygotowany program kształcenia pozwoli również na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w w/w i pokrewnych sektorach gospodarki.

 
Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku inżynieria środowiska posiada rzetelną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz matematyczno-przyrodniczych  jak również  umiejętność korzystania z niej w pracy zawodowej. W szczególności posiada wiedzę w dziedzinie inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, umiejętność rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym technologii procesów, urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Jest przygotowany do pracy w wykonawstwie i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, do badań eksploatacyjnych, pomiarów i kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent posiada również umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się terminologią specjalistyczną z zakresu inżynierii środowiska. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska oraz kierunkach pokrewnych.
Ponadto absolwenci będą mieli możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych  w zakresie projektowania i budowy instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

 

Studenci inżynierii środowiska i ochrony środowiska mają możliwość realizowania praktyk i prac badawczych m.in. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami w Lulkowie (zzolulkowo.eu) oraz w PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie (www.pwikgniezno.com).

01020304

05060708

Studenci inżynierii środowiska realizują swoje pasje i zainteresowania w Naukowym Kole Ochrony Środowiska.

Studenci II roku inżynierii środowiska Anna Makowska i Bartosz Kołodziej  realizowali od czerwca do sierpnia 2016 r. obowiązkowe praktyki studenckie w Concordia University (Department of Bulding, Civil Environmental Engineering - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska) w Montrealu w Kanadzie. Pod okiem opiekunów z kanadyjskiego uniwersytetu  realizowali projekt w ramach zajęć laboratoryjnych oraz  zwiedzili oczyszczalnię ścieków. Po praktykach zwiedzali Montreal i korzystali  z lokalnych atrakcji.

091011

 


Studia stacjonarne są nieodpłatne.

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych inżynierskich dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/17 wynosi 1800 zł za 1 semestr

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com