Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informatyka - profil praktyczny

Pozwala zrozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych, operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania.

Studia stacjonarne - bezpłatne - 3,5 roku (7 semestrów)
Studia niestacjonarne - płatne - 4 lata (8 semestrów)
informatyka1

Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi,
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność,
  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi.
Instytut Informatyki i Telekomunikacji
Dyrektor: dr inż. Eugeniusz Sroczan
Zastępca dyrektora: dr inż. Zbigniew Szymański

Absolwenci otrzymują tytuł INŻYNIERA
i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia) w Politechnice Poznańskiej lub w innej uczelni.

 

01020304
05060708

Sylwetka absolwenta:

Wiedzę informatyczną studenci poszerzają w nowocześnie wyposażonych laboratoriach komputerowych oraz specjalistycznych laboratoriach: technik programowania, sieci komputerowych, bezpieczeństwa sieci, mikrokontrolerów, elektroniki i miernictwa, techniki cyfrowej, automatyki i sterowników programowalnych, systemów wbudowanych i mobilnych oraz instalacji inteligentnych.
 
Specjalności - studia stacjonarne:
 
SYSTEMY INFORMATYCZNE
Absolwenci tej specjalności posiadają kwalifikacje niezbędne do podjęcia twórczej działalności inżynierskiej w zakresie systemów informatycznych zarówno w fazie ich projektowania, jak i eksploatacji. Przygotowanie w zakresie przedmiotów inżynierskich ułatwia eksploatację systemów informatycznych zarówno w dziedzinie sprzętowej, jak i oprogramowania.

MIKROPROCESOROWE SYSTEMY AUTOMATYKI
Specjalność mikroprocesorowe układy automatyki przygotowuje absolwentów, między innymi, do pracy z układami automatyki przemysłowej, projektowania i eksploatacji instalacji w inteligentnych budynkach oraz optymalizacji zużycia energii przez odbiorców końcowych energii elektrycznej i ciepła.

MECHATRONIKA I UKŁADY MIKROPROCESOROWE
Specjalność mechatronika i układy mikroprocesorowe przygotowuje absolwenta do projektowania, instalacji i eksploatacji inteligentnych układów automatyki zawierających układy mechatroniczne stosowane w przemyśle i budynkach inteligentnych.
Absolwent znajduje zatrudnienie w każdej gałęzi przemysłu, firmach o działalności gospodarczej korzystających z techniki IT, biurach projektujących i wykonujących "inteligentne" instalacje oraz szeroko pojętych usługach informatycznych.

TELEINFORMATYKA I ELEKTRONIKA
Specjalność Teleinformatyka i elektronika jest wynikiem połączenia treści programowych właściwych dla kierunków Informatyka oraz Elektronika i telekomunikacja. Dzięki temu absolwent posiada wiedzę i umiejętności oraz kompetencje niezbędne do pełnej realizacji (pod klucz) projektów i prac związanych zarówno z systemami IC'l' jak i telekomunikacyjnymi projektowanymi w technologii tradycyjnej i światłowodowej, z uwypukleniem technik informatycznych.
Absolwent znajduje zatrudnienie w każdej gałęzi przemysłu, firmach o działalności gospodarczej korzystających z technik ICT, biurach projektów, w przemyśle i usługach związanych z użytkowaniem i serwisowaniem sprzętu informatycznego.
 
Specjalności - studia niestacjonarne:
 
INFORMATYKA STOSOWANA
INTELIGENTNE SYSTEMY STEROWANIA

Instytut Informatyki współpracuje z wieloma firmami z branży informatycznej. Partnerem Uczelni jest również LCN Polska (Local Control Network).
Studenci informatyki mają możliwość poszerzać swoje zainteresowania realizując projekty w ramach Naukowego Koła „Codefly”
 

Przykładowe tematy innowacyjnych prac dyplomowych inżynierskich  napisanych na kierunku informatyka:

0201Temat pracy: „Implementacja wybranych algorytmów  sterowania ruchem ulicznym"
Autor: inż. Agnieszka Dolecka, inż. Artur Trojanowski, studenci informatyki PWSZ w Gnieźnie w latach 2004–2008,  promotor pracy: prof. PWSZ, dr hab. inż. Andrzej Urbaniak

Autorzy opracowali oprogramowanie sterowania ruchem ulicznym na wybranym ciągu ulic. Na potrzeby pracy przygotowano model symulacyjny sieci skrzyżowań w Gnieźnie (Poznańska – Łaskiego, Poznańska – Kostrzewskiego – Czarneckiego i Poznańska – szpital Dziekanka), który został przetestowany i może być rozwijany w przyszłości.

0405Temat pracy: „Sterowanie obrabiarką CNC” – praca została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich na wyróżniającą się pracę dyplomową w kategorii prac inżynierskich w roku 2011.
Autor: inż. Tomasz Bzura, student informatyki PWSZ w Gnieźnie w latach 2006-2010, promotor pracy dr inż. Ryszard Sobkowiak

W ramach pracy dyplomant opracował projekt i wykonał model frezarki CNC oraz oprogramował proces jej sterowania.

03Temat pracy: „System CMS jako narzędzie zarządzania informacjami w serwisie www” – praca zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową studentów wyższych uczelni technicznych w dziedzinie elektrotechniki, informatyki i automatyki organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Poznański i Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej w 2014 r.  Nagroda została przyznana za sposób ujęcia zadania i praktyczne zastosowania – pracy.
Autor: inż. Jakub Kwitowski, student informatyki PWSZ w Gnieźnie, promotor pracy dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. PWSZ

 

Studenci kierunku informatyka PWSZ w Gnieźnie, którzy uczestniczyli w wymianie zagranicznej:

Michał Szczepanowski, student informatyki PWSZ Gniezno, 2011

24Udział w Programie Erasmus: Program ”Software Engineering 1” w Fontys University of Applied Sciences, semestr zimowy 2013/14.

Program Erasmus jest bardzo interesującą sprawą. Pobyt zagranicą nauczył mnie bardzo wielu rzeczy, nie tylko związanymi z moimi studiami. Dzięki studiom w innym państwie i w międzynarodowym środowisku obyłem się z życiem w obcej kulturze oraz udoskonaliłem swoją znajomość języka angielskiego. Poznałem szerokie grono różnych ludzi z różnych państw, których będę bardzo dobrze wspominał.  Udział w Erasmusie był jednym z najlepszych wyborów mojego życia i polecam wszystkim, aby skorzystali z takiej oferty.

inż. Daniel Rogalski, student informatyki w PWSZ Gniezno w latach 2006-2010

0304Studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej, kierunek informatyka, specjalność: informatyka w procesach biznesowych.
Obecnie pracuje na stanowisku Project Manager w firmie Neptis S.A., Poznań.
Udział w Programie Erasmus: „Individual Programme” w Copenhagen University College of Engineering, Dania, semestr zimowy 2008/2009.

„W ramach programu Erasmus studiowałem na Copenhagen University College of Engineering w Danii realizując indywidualny program studiów. W czasie tego semestru zdobywałem nowe umiejętności i wiedzę co wzbogaciło moje doświadczenie zawodowe. Ponadto mogłem obiektywnie ocenić swoją znajomość języka angielskiego oraz podnieść poziom kompetencji językowych. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, ze to doświadczenie znacznie zwiększyło moje szanse na rynku pracy. Nauczyło mnie także, że warto podejmować nawet najtrudniejsze wyzwania.”

mgr inż. Mariusz Lebizon, student informatyki w PWSZ Gniezno w latach 2005-2009

0102Studia magisterskie na kierunku informatyka, (specjalność systemy informatyczne w zarządzaniu), ukończone na Politechnice Poznańskiej.
Obecnie konsultant wdrożeniowy w PC Guard Systemy Informatyczne S.A. w Poznaniu.
Udział w Programie Erasmus: „Project Semester” w Copenhagen University College of Engineering, Dania, semestr zimowy 2008/2009.

„Z perspektywy czasu wyjazd w ramach programu Erasmus traktuję jako świetne urozmaicenie toku studiów. Poznałem sporo ciekawych osób, piękne miasto, skandynawską kulturę, ale też trochę inny model edukacji. Dużo pewności siebie dodał mi też fakt, że pod względem wiedzy i umiejętności prezentowałem się całkiem nieźle przy kolegach z bardziej renomowanych europejskich uczelni.”


Studia stacjonarne są nieodpłatne.

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych inżynierskich dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/17 wynosi 1800 zł za 1 semestr.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com