Deklaracja dostępności pwsz-gniezno.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pwsz-gniezno.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Studio Kreacja Przemysław Bazanowski.

 

Treści niedostępne

 • treści i artykuły opublikowane przed 17.06.2020 mogą nie być w pełni dostępne i zgodne z WCAG 2.1.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część dokumentów PDF, DOC, DOCX, ODT nie jest dostępnych cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Zgodność z WCAG 2.1

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. (AA). Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Serwis zawiera:

 • wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),
 • opcję zmiany kontrastu kolorów,
 • opcję zatrzymywania animacji slidera (banerów)
 • prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • częściowo wypełniony tzw. atrybut alt, dla elementów graficznych i zdjęć (są to opisy odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące).
 • skróty klawiaturowe: “alt+1” powiększa tekst, “alt+2” włącza wersję kontrastową
 • oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Komisarek.
 • E-mail: a.komisarek@pwsz-gniezno.edu.pl
 • Telefon: (61) 425 72 84 wew. 227

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
  ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
 • E-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl
 • Telefon: +48 61 424 29 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

Biuro Rektora

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejście A)

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejście B)

Sekretariat Filia w Krotoszynie

ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn

Biblioteka PWSZ Gniezno

ul. Wrzesińska 43-55 (sala nr 16-17)
62-200 Gniezno