warning

Rekrutacja na kierunki o profilach praktycznych

UWAGA! W trakcie elektronicznej rekrutacji przy wyborze rodzaju matury proszę kierować się poniższymi wskazówkami: - stara matura - skala ocen 5 - 3 lub 6 - 2  - nowa matura - procenty   Spis treści Rekrutacja 2019/2020 Terminarz rekrutacji Rekrutacja krok po kroku ...
pdf

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji 2019/20   Uchwała Nr 378/2019 Senatu PWSZ im. H.Cegielskiego w Gnieźnie w sprawie: ustalenia wykazu olimpiad centralnych uprawniających do przyjęcia na studia w PWSZ na lata: 2019-2023 ...