Zaproszenie do składania ofert kursów/specjalizacji dla pracowników kadry dydaktycznej – żywienie dojelitowe

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KURSÓW/SPECJALIZACJI DLA PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 15.09.2021r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie kursu dla kadry dydaktycznej, w ramach  projektu...

Zaproszenie do składania ofert kursów/specjalizacji dla pracowników kadry dydaktycznej – geriatria

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KURSÓW/SPECJALIZACJI DLA PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 15.09.2021r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie kursu dla kadry dydaktycznej, w ramach  projektu...

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – 2 – UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W dniach od 17.02.2021 r. do dnia 03.03.2021 r.  przyjmowane...

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – 2

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W dniach od 28.01.2021 r. do dnia 11.02.2021 r.  przyjmowane...

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ”

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ” realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita...