Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ”

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ” realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita...

Zaproszenie do podpisania umów

Studenci II i III roku Pielęgniarstwa proszeni są o stawienie się w Rektoracie w Biurze Projektu celem podpisania umów dot. stypendium za wyniki w nauce w projekcie „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”. Proszę o wydrukowanie i dostarczenie wypełnionych...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 10 lutego 2020r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie przyjęcia studentów kierunku Pielęgniarstwo na praktyki zawodowe ponadprogramowe,...

Wybór oferty – wykłady ponadprogramowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zawiadamia, że w związku z zaproszeniem do składania ofert 1/PWSZ/5.3/2020 na realizację ponadprogramowych wykładów: Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – 5 h, Geriatria i pielęgniarstwo...

Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce, a także Listy Rezerwowe ze wskazaniem numerów albumów Wnioskodawców. - III roku studiów - II roku studiów. Studenci z Listy Rezerwowej...