REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – 2 – UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W dniach od 17.02.2021 r. do dnia 03.03.2021 r.  przyjmowane...

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – 2

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W dniach od 28.01.2021 r. do dnia 11.02.2021 r.  przyjmowane...

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ”

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ” realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita...

Zaproszenie do podpisania umów

Studenci II i III roku Pielęgniarstwa proszeni są o stawienie się w Rektoracie w Biurze Projektu celem podpisania umów dot. stypendium za wyniki w nauce w projekcie „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”. Proszę o wydrukowanie i dostarczenie wypełnionych...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 10 lutego 2020r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie przyjęcia studentów kierunku Pielęgniarstwo na praktyki zawodowe ponadprogramowe,...