warning

Opłaty

Ważna informacja dla studentów   Zmiana harmonogramu opłat na rok akademicki 2018/2019 w załączeniu   Harmonogram   UWAGA !!! Wszelkie wpłaty należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych! Przed dokonaniem opłaty...