Nowe zasady funkcjonowania Uczelni

Szanowni Państwo W związku ze stopniowym przywracaniem działalności dydaktycznej Uczelni od 1 czerwca 2020 r., informujemy że: Od 1 czerwca br. zajęcia prowadzone przez Uczelnie nadal będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, stosowanie tego...

Zarządzenie JM Rektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

...

Zarządzenie Rektora z dnia 22.05.2020

...

Zarządzenie Rektora z dnia 29.04.2020 w sprawie rozliczania zdalnych kart aktywności

Zarządzenie Rektora nr...

Nowe terminy składania prac dyplomowych

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w PWSZ Gniezno, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, decyzją JM Rektora przedłuża się termin złożenia prac dyplomowych. do dnia 30 września br. dla terminów ustalonych w Regulaminie studiów § 40 ust. 9 "(...) 9....