Laptopy dla inżynierów

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych inżynierskich od 28.12.2020 od godz 10.00 w bud. nr 4 (pokój nr 9) przy ul. Wrzesińskiej 43-55 Mogą odbierać LAPTOPY !!! Kontakt: a.komisarek@pwsz-gniezno.edu.pl Zapraszamy...

Fizjoterapia – wykaz portali branżowych

kif.info.pl - Krajowa Izba Fizjoterapii www.fizjoterapia.org.pl - Polskie Towarzystwo Fizjoterapii www.yeap.org.pl - Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów www.medbook.com.pl - portal z książkami i czasopismami dla fizjoterapeutów www.cyriax.pl - portal informacyjny...

Fizjoterapia – opis egzaminu dyplomowego

Egzamin magisterski będzie odbywał się przed komisją powoływaną przez dyrektora instytutu. Egzamin będzie przeprowadzany w formie ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego będzie: uzyskanie w terminie wymaganej liczby punktów ECTS z wszystkich semestrów objętych...

LEGITYMACJE STUDENCKIE

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, legitymacje studenckie i doktoranckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w...

Legitymacje studenckie – ważne do 30 listopada br.

W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada br. Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji Podczas zawieszenia lub ograniczenia...