BULATS ONLINE READING AND LISTENING TEST

...

Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

W dniach 14-16 maja 2019 r. w naszej Uczelni odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Na konferencji spotkali się reprezentanci 30 PWSZ-tek. Oficjalne otwarcie obrad nastąpiło 14 maja wystąpieniem JM dr Małgorzaty Legiędź –...

HARMONOGRAM CERTYFIKOWANYCH WARSZTATÓW

Projekt finansowany z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod tytułem: ”Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych ”.W ramach szkolenia odbędą się ćwiczenia warsztatowe w pracowniach pielęgniarskich poruszające następujące...

Zaproszenie na konferencję

...