Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo W związku z wciąż niestabilną sytuacją epidemiczną w naszym kraju i biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo naszych gości oraz członków społeczności akademickiej PWSZ Gniezno, decyzją JM Rektora tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021, odbędzie się...

Uroczyste posiedzenie Rady Uczelni

Dnia 31 sierpnia br. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Uczelni, które miało formułę otwartą i zostało zwołane w związku z podsumowaniem dokonań kadencji JM Rektora dra hab. Janusza Wiśniewskiego, prof. PWSZ Gniezno. Przypomnijmy zatem wybrane, najważniejsze dokonania tej kadencji...

Legitymacje studenckie – ważne do 30 listopada br.

W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada br. Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji Podczas zawieszenia lub ograniczenia...

Żegnamy Pana Prof. UAM, dra hab. Pawła Antkowiaka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. UAM dra hab.  Pawła Antkowiaka, kandydata w ostatnich wyborach na Rektora Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia i przekazujemy...

Nowe zasady funkcjonowania Uczelni

Szanowni Państwo W związku ze stopniowym przywracaniem działalności dydaktycznej Uczelni od 1 czerwca 2020 r., informujemy że: Od 1 czerwca br. zajęcia prowadzone przez Uczelnie nadal będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, stosowanie tego...