01

Studenci na wystawie TECHNOLOGIE DLA OCHRONY KLIMATU

W dniach 5 i 9 grudnia 2008 r. studenci I, II i IV roku Ochrony środowiska zwiedzali w Poznaniu światową wystawą pt. "Technologie dla ochrony klimatu" towarzyszącą Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP14 odbywającą się po raz pierwszy w Polsce, a ponadto studenci...
01

Uroczystość w murach PWSZ

W dniu 15 grudnia 2008r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej generałowi Stanisławowi Taczakowi, pierwszemu dowódcy Powstania Wielkopolskiego1918/1919, który w latach 1921- 1928 był dowódcą stacjonującej w Gnieźnie 17. Dywizji Piechoty. Uroczystość...
01

Wigilia studencka

Przy wigilijnym stole zasiedli 18 grudnia 2008 r.  studenci, wykładowcy oraz pracownicy administracji PWSZ w Gnieźnie. W imieniu władz uczelni życzenia studentom złożyli prof. dr hab. Bronisław Susła, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz mgr Mieczysław Baranowski - Kanclerz PWSZ. Ze...
01

Seminarium TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Pracownicy i studenci Instytutu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie zorganizowali dnia 16.12.2008 roku Seminarium - Technologie przyjazne środowisku, skierowane głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka seminarium była włączeniem się Uczelni...
01

Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

...