Najbliższy semestr zimowy 2020/2021 dla II semestru pielęgniarstwa w Krotoszynie rozpocznie się 7 września 2020 r.. W związku z Zarządzeniami Rektora dotyczącymi zasad wprowadzonych z powodu pandemii Covid-19,  nauczanie do 30 września br. będzie przeprowadzane w formie zdalnej.

Zarządzenie Rektora 62/2020