W związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego toku kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo PSW Gniezno Filia w Krotoszynie, studenci z IV semestru mają przedłużony semestr zimowy do dnia 13.02.2022 r. W związku z tym zimowa sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 14.02.2022 – 20.02.2022. Termin sesji poprawkowej pozostaje bez zmian.

Informacja