Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Starosty Krotoszyńskiego studentom kształcącym się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Filia w Krotoszynie na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia, rozpoczynającym naukę w roku akademickim 2019/2020.

Wnioski należy składać w terminie od 15 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.:

  • osobiście w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, budynek nr 2, parter, pok. Nr 12, w godzinach od 8:30 do 14:30,
  • lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

UCHWAŁA NR 397-21 ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO