Zaproszenie na Inaugurację roku akademickiego w Filii w Krotoszynie

JM Rektor oraz Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, zaprasza na I Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020 w nowo otwartej filii PWSZ Gniezno w Krotoszynie. Uroczystość odbędzie się dnia 21 lutego br., o godz. 13:00, w budynku uczelni...

PWSZ Gniezno otwiera Filię w Krotoszynie!

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Filii...

Akredytacja MZ dla kierunku Pielęgniarstwo w Filii w Krotoszynie

Na podstawie Decyzji nr 79/V/2019 Ministra Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek Położnych spełnia wymagania standardów kształcenia pielęgniarek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im....